Taxatie

Taxeren is een vak op zich. Het verdient aandacht, tijd en expertise. Het resultaat van de taxatie bepaalt voor een groot deel uw toekomstige financiële situatie. Op basis van de taxatie wordt de hypotheek afgesloten voor de aankoop van de woning of de financiering van een verbouwing. Bij dit soort belangrijke beslissingen is een werkelijk objectief en gedegen advies omtrent de waarde(s) van uw woning van cruciaal belang.
 

Kwaliteitsregisters

De makelaars van de Stad en Land Makelaardij staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van VastgoedCert en het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) en kunnen ook als taxateur optreden. Daarnaast zijn zij aangesloten bij het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) en ingeschreven in het register Bijzonder Beheer.
 

Uniforme meetwijze

De NVM taxateurs van Stad en Land Makelaardij hanteren tijdens het taxeren allemaal dezelfde norm voor het vaststellen van de oppervlakten: de meetinstructie gebaseerd op de NEN2580. Het hanteren van één uniforme meetwijze levert als voordeel op dat taxaties van woningen op dezelfde manier worden uitgevoerd. Wel moet men zich realiseren dat er niet één waarde is van een woning, maar dat de taxateur op basis van zijn deskundigheid alle factoren tegen elkaar afweegt. Dit betekent dat er toch verschil in waarde kan zijn, omdat de ene deskundige een bepaalde factor soms wat zwaarder laat wegen dan zijn collega.
 

Weging van factoren

Tijdens de taxatie let de makelaar op de volgende belangrijke aspecten: staat van onderhoud; inhoud en oppervlakte; functionele indeling; kwaliteit van constructie en gebruikte materialen; rechten en plichten, zoals erfpacht en recht van overpad; ligging van de woning in de directe omgeving. De makelaar neemt vaak ook contact op met de gemeente voor informatie over het bestemmingsplan. Verder doet hij kadastraal onderzoek om te zien of de constateringen in en om de woning overeenkomen met de gegevens van het Kadaster.