Zo verkopen wij uw huis...


Kennismaking

Uw huis verkopen begint met een vrijblijvend gesprek met een van de makelaars van Stad en Land Makelaardij. Wij komen naar u toe om ons voor te stellen en om uw woning te zien. U zult vanaf het eerste gesprek merken dat wij de relatie met u zeer belangrijk vinden.

Tijdens deze kennismaking leggen wij uit wie wij zijn en hoe wij werken maar praten we ook over uw plannen. U denkt er over uw huis te gaan verkopen. Wat is de aanleiding om te verkopen, binnen welke termijn wilt u verkopen, heeft u een minimale opbrengst nodig, waar gaat u heen als u uw huis heeft verkocht? Vragen die van invloed zijn op de verkoopstrategie die we samen met u gaan uitzetten.
 

Verkoopstrategie

Op basis van de gegevens die u ons verstrekt en onze eigen indruk van de locatie opgedaan tijdens het eerste gesprek, maken de makelaars van Stad en Land Makelaardij op kantoor een uitgebreide analyse en zullen wij een oordeel vormen over de verwachte opbrengst van de woning. Deze waarde zullen we u in een tweede gesprek uitgebreid toelichten. Samen met u bekijken we op dat moment ook wat een logische vraagprijs zou zijn. U krijgt van ons daarin een advies maar u beslist uiteraard zelf.
Hierna maken we samen een keuze uit de diverse middelen om uw woning te presenteren zoals:
- vermelding op o.a. FUNDA, onze website, YouTube
- promotievideo’s, panoramafotografie en/of 3D-plattegronden
- opvallende tuin- en raamborden
- een professionele brochure
- inzet van onze interieurstylist
 

Verkoopproces

Vanaf het moment dat de woning te koop staat, benaderen wij actief kandidaten uit ons eigen relatiebestand voor een kennismaking met uw woning, verzorgen wij de optimale presentatie van uw woning via alle mogelijke communicatiekanalen en staan wij geïnteresseerden te woord over uw woning.  
 

Bezichtigen

Als eigenaar van de woning is het niet altijd leuk om te horen wat vreemden van uw ‘thuis’ vinden. De kans bestaat dat u in zo’n geval minder rationeel reageert dan wenselijk is voor het verkoop proces. Daarom leiden wij belangstellenden namens u rond in uw woning. Een kijker voelt zich tijdens een bezichtiging met een makelaar bovendien vrijer om direct te zeggen wat hij vindt en denkt en wij kunnen op onze beurt direct, alert en zakelijk reageren, rekening houdend met de informatieplicht die u als verkoper heeft, zonder dat dit het verkoopproces schaadt. 
 

Onderhandelen

Tijdens de onderhandelingen houden wij het contact met de kandidaat koper. Wij registreren het onderhandelingsproces zorgvuldig en adviseren u hoe om te gaan met biedingen en welke reacties u zou kunnen geven. We houden hierbij alle aspecten van de onderhandeling voor u in de gaten. Naast overeenstemming over de koopsom dient er namelijk ook overeenstemming te komen over de datum van levering en de verschillende voorwaarden die bij een bieding aan de orde komen. De makelaars van Stad en Land Makelaardij geven u daarbij advies, u beslist uiteindelijk zelf.

Nadat een mondeling akkoord is bereikt, stellen wij voor u een koopakte op waarin alle afspraken uit de onderhandelingen zorgvuldig en juridisch correct worden weergegeven. Na ondertekening zorgen wij ervoor dat de koopakte bij de notaris terecht komt zodat die het transport verder kan voorbereiden.
 

Overdracht

De notaris stelt een akte van levering op. Deze akte wordt vooraf in concept aan ons en aan u toegezonden. Ook in deze fase kunt er van op aan dat de makelaars van Stad en Land Makelaardij uw belangen behartigen. Wij controleren de concept akte en de eind nota van de notaris op correcte verrekening van de jaarlijkse belastingen en canons.
Als alles goed is voorbereid, voeren we samen met de koper op de dag van het transport de eindinspectie uit van de woning. Hierbij wordt vastgelegd of de woning volgens de afspraken wordt opgeleverd en noteren we de eindstanden van de gas- water- en elektriciteitsmeter. Op die manier kan er nooit achteraf discussie ontstaan.
Ook gaan we mee naar de notaris zodat u ook op dat belangrijke moment in het proces verzekerd bent van professionele ondersteuning. Mochten er op dat moment toch nog vragen zijn of onduidelijkheden, dan heeft u uw eigen adviseur bij u! 
 

Altijd bereikbaar

Ook na de overdracht kunt u ons altijd bellen, mochten er onverhoopt nog vragen zijn in relatie tot de verkoop van uw woning.
Wij blijven uw adviseur. Zelfs na afloop van het verkoopproces.