Ambitie

Binnen Stad en Land Makelaardij gaat het niet om de stenen, maar om de mensen die bij het proces betrokken zijn. Stad en Land Makelaardij wil cliënten tijdens het proces helpen bij het onderscheid tussen het gevoel (emotie) en de financiële en bouwkundige werkelijkheid (ratio). Een huis (ver)kopen moet uiteindelijk een positieve ervaring zijn. Het is een van de belangrijkste transacties in uw leven. Dit moet goed gaan; failure is not an option!
 
Stad en Land Makelaardij wil cliënten op een zorgvuldige manier begeleiden bij de aan- en/of verkoop van onroerend goed waarbij optimale kennis en kunde op professionele wijze worden ingezet ten gunste van de opdrachtgever(s).
 
Stad en Land Makelaardij streeft ernaar te werken met cliënten en niet alleen namens hen waarbij;
- er samen gezocht wordt naar het optimaal haalbare resultaat
- de adviseur naast de cliënt staat
- de adviseur wordt ingezet als praktische procesbegeleider
- gezocht wordt naar een zo breed mogelijk pakket diensten die het resultaat positief beïnvloeden